Friday, February 27, 2009

Libertarismi ja rasismi

Tämä on aihe jota minun oli ollut muutenkin tässä blogissa tarkoitus käsitellä jo kauan sitten, mutta nyt Panun kommenttien siivittämänä tartun siihen välittömästi. Näin Panu Höglund kommentissaan:

Minuthan tunnetaan kaikenlaisen libertarismin vastustajana, mutta olen kyllä sitä mieltä, että libertarismin perusluonteesta kertoo aika paljon se, että suomalaiset libertaarit Ellilästä alkaen ovat tahdottomina robotteina rynnänneet Halla-ahon joukkoihin.

Mikko Ellilä hyökkäsi julkisuuteen postattuaan blogiinsa avoimen rasistisen kirjoituksen "rotujen välisistä eroista", josta hän joutui sittemmin oikeuteen kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Mielipiteeni kyseisestä kirjoituksesta ja sen kirjoittajasta olen jo ilmaissut täällä, ja oikeusjutusta täällä, joten siihen en sen kummemmin palaa.

Itsehän olen myös poliittiselta kannaltani libertaari, suorastaan anarkokapitalisti. Omat mielipiteeni lienevät tulleet blogeistani suhteellisen selviksi. Myös useimmat tuntemani libertaarit ovat rasismin vastustajia. Joukko heitä nimenomaan lähti kävelemään Ellilän kanssa jakamastaan fi-lib -blogista Ellilän rasististen postauksien takia.

Tämän perusteella uskallan väittää että kaikki suomalaiset libertaarit eivät suinkaan ole rasisteja, eikä edes Halla-ahon kannattajia missään muodossa. Jotkut kuitenkin ovat, ja esiintyvät sellaisina varsin äänekkäästi. Ellilä kirjoittaa "monikulttuurisuudesta" nykyään Uusi viesti -blogissa, omaan huikeaan tyyliinsä.

Herää kysymys: miksi?

Panu esitti jo oman kantansa:

On minulla tälle selityskin. Libertarismiin kuuluu dogmina sellainen ajatus, että nyky-Suomi on sortosysteemi, joka rajoittaa sananvapautta, koska Suomi on libertaristisesta näkökulmasta aika sosialistinen maa ja sosialismi on libertaareille Paaaahhhha-Paha-Paha. Toisin sanoen libertaristin luonnollinen reaktio on etsiä yhteiskunnasta "sorrettuja ja vaiennettuja" ryhmiä. Suomi on kuitenkin aika vapaa ja oikeudenmukainen maa, joten suurin piirtein ainoat "vainotut", joita libertaristi löytää, ovat Halla-ahon kaltaisia rasisteja sun muita öykkäreitä. Ja koska libertaristin kuuluu periaatteessa puolustaa "sosialismin vainoamia ja vaientamia", totta kai hän asettuu puolustamaan halla-ahoja.

En ole samaa mieltä, mutta tiettyä perää tuossakin on.

For what it's worth, minusta esimerkiksi Ellilän tuomio todistaa aika selvästi että Suomi rajoittaa sananvapautta. Minusta Suomi on myös aika sosialistinen maa, ja kieltämättä se edustaa minulle jonkinlaista "pahaa". En kuitenkaan ole äänestänyt perssuomalaisia. Selitys ei siis ole pelkästään tuo yllä lainattu.

**

Syy miksi tietyt libertaarit, Ellilä etunenässä, ovat päätyneet kannattamaan halla-aholaista rasismia liittyvät kriittiseen ajatteluun ja sen vaikeuteen. Libertarismiin liittyy hyvin olennaisesti kriittinen ajattelu, ja nimenomaan hyvin pitkälle viety kritiikki nykyistä valtiota kohtaan. Suomessa tämä tarkoittaa hyvinkin vahvaa kritiikkiä sosialidemokraattista hyvinvointivaltiota kohtaan.

Tällaisessa kriittisessä ajattelussa piilee suuri vaara joka tulisi tunnistaa. Kun oma ajattelu muotoillaan näin vahvasti kritiikin kautta, niin on vaarana että kriittisyys muuttuu itsessään meriitiksi. "Viholliseni vihollinen on ystäväni". Tämä on erittäin vaarallinen ajattelutapa. Koska on olemassa "vihollinen", joka nähdään pahana, niin kaikki sitä vastustava nähdään hyvänä.

Sen kanssa käsi kädessä kulkee toinen ajatteluvirhe. Se on kriittisen ajattelun jättäminen puolitiehen. Ns. virallista tarinaa, eli vastustuksen kohdetta, kyllä kritisoidaan ankarasti ja sen vikoja etsitään ahkerasti, mutta vaihtoehtoisiin tarinoihin ei kohdisteta samaa kritiikkiä. Kriittinen ajattelu unohdetaan kohdistaa myös vaihtoehtoisiin selityksiin.

Tämä logiikka on täsmälleen sama kuin salaliittoteorioiden harrastajilla. Siksi onkin suorastaan riemukasta havaita että itseään libertaarina pitävä Markus Jansson, joka kannattaa halla-aholaista maahanmuuttopolitiikkaa, uskoo myös 9/11 -salaliittoteorioihin. Myös hän suhtautuu kriittisesti ns. viralliseen selitykseen, vaikka syyskuun 11. päivän iskuihin, mutta ei suhtaudu lainkaan kriittisesti vaihtoehtoisiin selityksiin.

Hauska esimerkki tuosta Janssonin postauksesta: "Toiseksi, se, että jotakin selvisi WTC:stä ehjänä ei tarkoita, että passi olisi selvinnyt eikä sitä olisi "lavastettu" paikalle." Huomaatte että virallisella tarinalla on Janssonille, kuten muillekin salaliittouskovaisille, kaksinkertainen todistustaakka: sen ei ole ainoastaan todistettava oma tarinansa oikeaksi mutta myös salaliitto vääräksi! Sitävastoin salaliittoteorian todistaa oikeaksi mikä tahansa virhe tai epäselvyys virallisessa tarinassa.

"Monikulttuurikriitikot" harrastavat tarkalleen samaa logiikkaa. Heille se, että voidaan osoittaa jokin vika tai virhe virallisessa maahanmuuttopolitiikassa tarkoittaa että heidän kantansa on oikea. Sen sijaan esimerkiksi Halla-ahon harrastamat kärjistykset ja väärät tilastot eivät horjuta heidän uskoaan Mestariin.

Esitän että libertaarit päätyvät rasismiin nimenomaan tämän ajatteluvirheen kautta. Koska sosialidemokraattinen hyvinvointivaltio nähdään libertarismin ideologian vastaiseksi, libertaari päätyy väärään oletukseen siitä, että sen kriitikkojen täytyy olla oikeassa. "Monikulttuurikritiikki" on hyvinvointivaltion vastaista, siis sen täytyy olla oikeassa. Samalla kuitenkin kriitinen ajattelu unohtuu puoleentiehen, koska "monikulttuurikritiikkiin" ei kohdisteta samaa kriittistä ajattelua.

**

Miksi psykoanalysoin tällä tavalla libertaareiksi itseään nimittäviä ihmisiä jotka kannattavat poliittista rasismia? Ja mitä kriittistä ajattelua heidän tulisi kohdistaa "maahanmuuttokritiikkiin"?

Jan-Patrick Bollström kirjoitti kohtuullisen hyvän tekstin maahanmuutosta ja libertarismista syksyllä: Maahanmuutto ja etiikka, eli "Miksi en kannata maahanmuuton rajoitteita?" Asiasta tekee jollakin tavalla humoristisen se, että teksti on julkaistu fi-lib -blogissa, rinta rinnan Ellilän rasistisen mölyämisen kanssa.

Bollströmin tekstin olennainen pointti on kuitenkin se, että rasismi ja libertarismi ovat täysin vastakkaiset ideologiat. Libertarismi perustuu yksilönvapauksien nostamiseen utilitarismia eli "yhteistä hyvää" korkeammalle. Rasistinen maahanmuuttopolitiikka perustuu täsmälleen päinvastaiseen ajatteluun. Mikko Ellilä, joka ainakin joskus vielä piti itseään libertaarina, on laatinut "maahanmuuttopoliittisen ohjelman", johon Jansson myös linkittää, jossa vaaditaan ei-euroopalaisten maahanmuuttajien sulkemista Euroopan ulkopuolelle utilitaarisin perustein. Siis täysin libertarismin vastaista ajattelua.

Sampo Syreeni lausui kauniisti webbisivullaan olevassa Libertarismi-FAQ:ssa: "Tämän takia libertarismissa yhteiskunnalla ei ole oikeutta määräillä yksilöä." Ellilän yhteiskunnassa kuitenkin valtiolle vaaditaan oikeutta sulkea "ei-toivotut" yksilöt ulkopuolelleen, ja "ei-toivottu" määritellään kaiken lisäksi uskonnon tai asuinpaikan mukaan. Ellilän ajama maahanmuuttopolitiikka on anti-individualistista, eli kollektivistista, utilitarismia, jossa yhteisön etu asetetaan yksilön oikeuksien edelle. Se ei siis ole libertaaria.

Ellilä perustelee blogissaan maahanmuuton vastustusta muun muassa Hans-Herman Hoppen kirjoituksilla aiheesta. Niissä Hoppe, ja Ellilä häneen vedoten, yrittävät todistaa että rajojen sulkeminen valtioiden toimesta ja ihmisten vapaan liikkuvuuden estäminen ovat liberaalia politiikkaa! Tervetuloa uuskieleen; "monikulttuurikriitikolle" valkoinen voi tosiaankin olla mustaa. Päinvastoin tuskin.

Markus Janssonin kotisivulla on tällainen lainaus, jolla hän esittelee poliittista kantaansa:

"Liberalismi on vakaumus, jonka mukaan jokaisella ihmisellä on vapaus elää omaa elämäänsä ja pyrkiä onnellisuuteen itse valitsemallaan tavalla, niin kauan kuin se ei loukkaa muiden vastaavaa vapautta. Julkisella vallalla ei ole oikeutta loukata tätä vapautta siinäkään tapauksessa, että sillä on takanaan kansan enemmistön tuki."

Toisaalla hän sanoo poliittiseksi tavoitteeksensa tämän:

Kaikilla on oltava sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta, etnisestä taustasta, mielipiteestä, iästä, kielestä, uskonnosta- tai uskonnottomuudestakin riippumatta samat pelisäännöt.

Paitsi muslimeilla, koska Jansson kehoittaa blogissaan "muuttamaan nykyistä maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikkaa". Tekstin sävystä päätellen hän tuskin haluaa sitä muutettavan vapaamielisemmäksi.

Rasistisen maahanmuuttopolitiikan epälibertaarisuuteen ei vaikuta millään tavalla se pitävätkö esim. Ellilän käsitykset "rotujen" välisistä älykkyyseroista paikkansa. Ei ole libertaaria politiikkaa sallia vähemmän älykkäille ihmisille eri ihmisoikeudet kuin enemmän älykkäille! Samoin vaikka Jansson ja Ellilä olisivat oikeassa siinä, että muslimimaahanmuuttajat ovat uhka turvallisuudelle, siitäkään ei seuraa että muslimien maahanmuuton rajoittaminen olisi libertaaria politiikkaa.

Hoppen maahanmuuttoa vastustaviin näkemyksiin ovat vastanneet mm. Anthony Gregory ja Walter Block Mises-instituutin julkaisemassa artikkelissa On Immigration: Reply to Hoppe". Heidän näkemyksensä soveltuu tähän erittäin hyvin.

To this we can only say that just as libertarians do not seek punishments against drug use or gun ownership, but only belligerent drug users and gun owners, we should apply the same standard to immigrants.


Toisin sanoen jos muslimien maahanmuuton voi kieltää utilitaristisin perustein välittämättä heidän oikeuksistaan, niin miksei kenen tahansa muun perusoikeuksia saa rikkoa jos sillä saavutetaan utilitaristista hyötyä?

Libertarismissa ihmisiä ei tuomita sen perusteella kuuluvatko he johonkin ryhmään. Libertaaria kriminaalipolitiikkaa ei voi olla kokonaisen ihmisryhmän oikeuksien rajoittaminen siksi että eräät heistä ovat syyllistyneet rikoksiin. Jos tämä pitäisi paikkansa, niin silloin käsiaseiden täyskielto olisi libertaaria, koska jotkut tekevät käsiaseilla rikoksia.

Toisaalta vaikka voitaisiin osoittaa että esim. afrikkalaisten maahanmuutto on suomalaiselle yhteiskunnalle haitallista, se ei tarkoita että sen kieltäminen on libertaaria politiikkaa. Tällä logiikalla tupakoinnin täyskielto olisi libertaaria, koska sillä ehkäistäisiin suomalaiselle yhteiskunnalle koituvaa haittaa.

On päivänselvää että esim. Halla-ahon ja Ellilän esittämät perustelut maahanmuuton rajoittamiselle ovat kollektivistisia. Niissä maahanmuuton rajoittamista vaaditaan "yleisen hyvän" nimissä. Tällainen politiikka on täysin epälibertaaria.

Tässä mielessä olen valmis esittämään että libertaari ei voi olla rasisti, ainakaan rasismin poliittisessa mielessä. Taas kerran on hedelmällistä lainata Sampon libertaari-FAQ:sta:

Miten libertaarit suhtautuvat maahanmuuttoon?

Sinänsä libertaarit ovat täysin yksimielisiä siitä, ettei julkinen valta saa rajoittaa ihmisten liikkuvuutta. Libertarismi ei kunnioita aluerajoja, vaan perustuu yksittäisten ihmisten oikeuksiin.

En näe miten tämä asianlaita olisi ratkaisevasti muuttunut sitten tuon FAQ:n kirjoittamisen. Ellilän ja muiden maahanmuuttoa vastustavien perustelut ovat yksinomaan kollektivistisia, ja määritelmällisesti libertarismin vastaisia. Näille ihmisille islamofobia, rasismi tai jokin muu arvo ajaa selvästi libertarismin edelle. He ajavat vapautta ja ihmisoikeuksia, mutta vain tietyn "rotuisille" tai uskoisille ihmisille. Se ei ole libertarismia.

**

Siksi vastaukseni Panulle on yksinkertainen. Mielestäni Ellilä ja muut Halla-ahoa seuraavat "libertaarit" eivät ole libertaareja. He saattavat kyllä esiintyä sellaisina, ja kannattaa esim. libertaaria talouspolitiikkaa. Mielestäni kuitenkin heidän ajamansa rasistinen politiikka on niin ratkaisevalla tavalla yksilönvapauksien ja ihmisoikeuksien vastaista että heitä ei voi pitää libertaareina. "Rotuun", uskontoon tai alkuperään perustuva maahanmuuttopolitiikka jossa esim. muslimien tai afrikkalaisten ei sallita muuttaa Eurooppaan heidän todellisten tai kuviteltujen "ryhmäominaisuuksiensa" takia tarkoittaa käytännössä ihmisten järjestelmällistä syrjintää heidän alkuperäänsä tai uskontoonsa perustuen.

Tällaisessa järjestelmässä kaikilla ihmisillä ei ole yhtäläisiä oikeuksia vaan heidän oikeuksiaan rajoitetaan uskonnon tai ihonvärin pohjalta. Se ei ole libertarismia vaan kollektivismia, joka on libertarismin vastakohta.

Nämä ex-libertaarit ovat päätyneet kannattamaan halla-aholaista rasismia, mutta ei jonkin libertarismin ominaispiirteen vuoksi vaan puolittaisen kriittisen ajattelun vuoksi. He kritisoivat nykyistä suomalaista hyvinvointivaltiota ja sen politiikkaa koska se ei noudata libertaareja arvoja, ja hyppäävät sitten poliittisen rasismin kelkkaan koska sekin kritisoi hyvinvointivaltiota. Jotenkin näiltä ihmisiltä jää tekemättä hyvin yksinkertainen tarkastus: onko esimerkiksi muslimien maahanmuuton kieltämisen vaatiminen libertaaria politiikkaa? Väitän että sitä ei voi mitenkään nähdä libertaarina.

Ellilästä ei tullut rasisti siksi että hän on libertaari. Päinvastoin hänen poliittinen rasisminsa on saanut hänet hylkäämään libertarismin.

**

Lopussa on anekdootin paikka. Itse olen tavannut mm. Mikko Ellilän ja Markus Janssonin, jälkimmäisen tosin vain virtuaalisesti, edesmenneen DEFENS ry:n kautta. Heti etusivulla lukevat DEFENS:in päätavoitteet, joihin kuuluu:

* ihmisten, ajatusten, hyödykkeiden ja resurssien vapaan liikkuvuuden lisääminen
* avoimen ja moniarvoisen yhteiskunnan puolustaminen sekä suvaitsevaisuuden, väkivallattomuuden ja kansainvälisyyden edistäminen

Näin lähes kymmenen vuotta sitten. Nyttemmin molemmat kannattavat Halla-ahon ajamaa maahanmuuttopolitiikan tiukentamista ja pauhaavat siitä kuinka mustat ovat vähemmän älykkäitä kuin valkoiset ja muslimeja ei saa päästää länsimaihin. Heidän ajattelussaan on selvästi tapahtunut radikaali muutos, koska ihmisten vapaan liikkuvuuden lisäämisen sijasta he kannattavat päinvastaista, eli maahanmuuttopolitiikan tiukentamista.

En tiedä mitä on tapahtunut, mutta pidän sitä hyvin hämmentävänä. Ymmärrän että libertarismi näyttäytyy usein pelkkänä keskenkasvuisena sosiaalidemokratian vastaisena riehumisena, mutta minusta libertarismi on selkeä poliittinen aate joka perustuu ihmisten tasa-arvon ja yhtäläisten oikeuksien kunnioittamiseen. Pidän DEFENS:in tavoitteita nimenomaan libertaareina koska niiden tavoitteena oli avoimuuden ja kansainvälisyyden eli globalisaation lisääminen. En tiedä milloin tai miksi, mutta Ellilä ja Jansson ovat selvästi luopuneet näistä tavoitteista. Sen sijaan he kannattavat valtion tiukempaa kontrollia ihmisten liikkuvuuteen ja virallista politiikkaa joka kohtelee eri uskontojen ja kansojen edustajia eri tavalla.

Minun mielestäni he eivät ole libertaareja.

19 comments:

Sampsa said...

Todettakoon aluksi, että en itse ole libertaristi ja olenkin kritisoinut ideologiaa mm. täällä.

Libertarismin puolustukseksi sanottakoon kuitenkin, että ideologia on hyvin johdonmukainen. Aate perustuu tiettyihin aksioomiin (yksilönvapaus, omistusoikeus, jne.), joiden päälle koko ideologia rakentuu. Ja kuten Michael sanoi, rasistinen politiikka on ristiriidassa näiden lähtökohtien kanssa.

Jussi Halla-aho said...

Pakkomielteisyytesi hivelee omahyväisyyttäni.

Tiedoksi, etten ole libertaari, enkä sellaisena esiinny.

Michael Halila said...

Mistäköhän "pakkomielteisyydestä" on kyse? Ihmettelen, koska mielestäni paljon suurempaa "pakkomielteisyyttä" edustaa satojen blogiviestien kirjoittaminen maahanmuuttajien uhasta. Tietenkin tällä kriteerillä mikä tahansa aktivismi on "pakkomielteisyyttä". Kyseessä on siis puhtaasti retorinen heitto. Eikö Mestari pysty parempaan?

Tiedoksi, että käsittääkseni artikkelista käy harvinaisen selvästi ilmi etten väitä Jussi Halla-ahoa libertaariksi.

vapaus said...

Nimimerkki "isto" kirjoittaa Suomalian Sanomien kommenttiosastossa näin:

"Näin äsken täällä neljä hienoa kommenttia. Nyt ne kaikki hävisi. Herra Mikko Ellilä voi selittää, miksi nämä kommentit hävisivät, vaikka olivat:

1) Loogisesti ehyitä, ei mitään Thorsin argumetoinin tasoa "monikulttuurisuus on rikkaus"

2) Hyvin perusteltuja. Perusteluja ja todistusaineistoa riittää lukemattomiin.

3) Kielopillisesti hyvin kirjoitettuja ja asiallisia eli ei mitään "juutalaiset roviolle" tyylisiä.

Mikko Ellilä vastaa:

”Kaikki löpinä natsien hyvyydestä palvelee multikulti-ideologian intressejä. En aio sallia Pekka Siitoinin kaltaisten natsia leikkivien roolipelaajien pilata tätä blogia postaamalla tänne jotain hakaristijuttuja.

Muutkin deletoidut kommentit puolustelivat natseja. Tämän blogin tarkoituksena ei ole antaa palstatilaa natsismin kannattajille.”

Ellilän perustelut ovat erikoisia, koska poistetuissa kommenteissa ei puolusteltu natseja vaan enemmänkin kritisoitiin. Omassa kommentissani - joka siis myös poistettiin "natseja kannattavana" - esitin todisteita siitä, että monet maahanmuuttokriittiset käyttävät natseille tyypillisiä vieraita rotuja halventavia sanontoja. Suomen sisun keskustelupalstalla kirjoitetaan "jutskuista" ja kirjoitukset ovat paikoitellen kuin jostakin 1930-luvun juutalaisvastaisesta pamfletista kopioituja.

Kommenttien poistaminen natsimyönteisenä tuntui siitäkin syystä ihmeelliseltä, että Mikko Ellilä on itse esittänyt hyvin saman tyyppisiä rotunäkemyksiä, joita löytyy Taisteluni-kirjasta.

Tämän asian todisteleminen tässä veisi liikaa palstatilaa, joten kirjoitin pitkähkön jutun aiheesta blogiini. Siellä on myös osa poistetuista "natsimyönteisistä" kommenteista. "Poliittisia mietteitä"-blogia pääsee lukemaan kirjoittajaprofiilini kautta.

Panu said...

Kyse on ns. elliläläis-halla-aholaisesta sananvapaudesta. Ks. tätä:

siis tätä.

Panu said...

Kyseessä on siis puhtaasti retorinen heitto. Eikö Mestari pysty parempaan?

Ei. :D

Muuten ihan asiallista analyysiä. Siltikin, sen jälkeen kun olen lukenut esim. Murray Rothbardin analyysin Ayn Rand -kultista, olen taipuvainen uskomaan, että libertarismin ihmiskuvassa tai ihmisihanteessa on jotain sillä tavalla vialla, että se houkuttelee selvästi sosiopaattisia tyyppejä aatteen pariin. En väitä että sinä olet sosiopaatti, mutta sitä vastoin kyllä uskon, että libertaristeille, dogmaattisille marxilaisille ja halla-aholaistyyppisille nationalisteille yhteistä on poliittisen kannan perustuminen viime kädessä esteettisiin arvostuksiin. Marxismi ja libertarismi houkuttelevat siksi, että molemmat ovat sisäisesti johdonmukaisia aaterakennelmia ja poliittisen aatteen kannattaminen sen johdonmukaisuuden vuoksi on viime kädessä esteettinen kannanotto. Toisaalta myös monokulttuuria ja yksirotuisuutta kannattava rasistinen "nationalismi"*) viehättää ennen kaikkea esteettisistä syistä. Ajatus, että neekeri näyttää rumalta perinteisesti valkonaamaisten ihmisten asuttamassa maassa, johtuu viime kädessä esteettisestä preferenssistä.

Näkisin, että joku Ellilä kannatti libertarismia ja kannattaa rasismia, koska hänelle poliittisten tavoitteiden esteettinen miellyttävyys on viime kädessä tärkeämpää kuin kenenkään yksittäisen ihmisen tarpeet, vapaus tai hyvinvointi.

Panu said...

*) Käytän lainausmerkkejä sanan "nationalismi" ympärillä, koska historiallisesti siihen alkuperäiseen ja oikeaan "nationalismiin" liittyi positiivisia tavoitteita, esim. kylämurteiden asteelle jääneiden kansankielten nostaminen sivistyskieliksi osana maakansan nostamista junteista sivistyskansaksi. Tämän nykyisen "nationalismin" tavoitteet ovat yksinomaan negatiivisia ja pyrkivät vahingoittamaan toisten ryhmien jäseniä, toista mieltä olevia jne. Siksi sitä ei pitäisi kutsua nationalismiksi ollenkaan.

Michael Halila said...

Panulle pikakommentti: saatat hyvin olla oikeassa, mutta tässä tapauksessa sanoisin että selitys löytyy siis yksilön omasta psyykestä eikä aatteesta. Kyseessä ei silloin mielestäni ole libertarismin ominaisuus vaan siihen hakeutuvan ihmisen. Palaan aiheeseen vielä.

Nationalismista ehdottaisin jotakin versiota Orwellin esseessään Notes on Nationalism esittämästä kahtiajaosta jossa nationalismi tarkoitti nimenomaan tätä negatiivista toimintaa ja patriotismi positiivista.

decoy said...

Panu on varmastikin aivan oikeassa siinä, että sosiopaatti tuntee olonsa kotoisammaksi libertaarien kuin vaikkapa sosiaalidemokraattien seurassa. Väittäisin, että näin on kuitenkin juuri sen perinteisen individualismin ja suvaitsevaisuuden takia jonka libertarismi on perinyt aiemmalta liberalismilta: jos et piittaa muista ihmisistä, libertarismi ei pakota siihenkään, toisin kuin lähes kaikki muut aatteet. Ainoa mitä se vaatii on, että niin sosiopaatin kuin muidenkaan vapausoikeuksia ei loukata.

Toki myös teorian johdonmukaisuus voi olla syy, eritoten sellaiselle jolle logiikka avautuu helpommin kuin sosiaaliset tunteet. Siitä kuitenkin olen eri mieltä että tässä olisi kyse vain esteettisestä valinnasta. Itse uskon, että minkä tahansa poliittisen teorian tulisi olla johdonmukainen, siinä mielessä että se on sisäisesti ristiriidaton. Ristiriidat kun tarkoittavat, että teoriasta voi välttämättä johtaa mitä vain, että se ei voi loogisesti kuvata mitään olemassaolevaa asiaintilaa (ts. "sillä ei ole yhtäkään mallia"), ja että sen tueksi esitetyt perusteet voi automaattisesti kääntää myös sitä vastaan. Tässä mielessä esimerkiksi sosiaalidemokratiankin tulisi olla "johdonmukainen" teoria, ennen kuin sitä voi hyvällä omallatunnolla kannattaa.

Viimein, en luonnostaankaan voi olla samaa mieltä sisulaisten kanssa, mutta en kyllä sitten ihan kaikessa täysin eri mieltäkään. Esimerkiksi nuo vihreiden naisten raiskauspuheet ovat nähdäkseni kontekstissa aivan ymmärrettävä, joskin julkisuuden henkilöltä hieman huonoa silmää osoittava heitto. Pohjimmiltaanhan logiikka on sama kuin siinä, että vaikkapa toivottaisiin retorisesti lisäverotuksen osuvan ennemmin sitä kannattaneen demarin kuin sitä vastustaneen yrittäjän nilkkaan. Tällöin olisi hieman hullua sanoa, että yrittäjä on vain pahantahtoinen, koska omista lähtökohdistaan hän kyllä kannatti sitä vaihtoehtoa jonka näki demarillekin parhaaksi. Tai vastaavasti sanoa ykskantaan että Halla-Aho vastustaa maahanmuuttoa kokonaisuutena, kun työperäistä maahanmuuttoa hän kuitenkin ymmärtääkseni kannattaa.

Michael Halila said...

Minähän en ole koskaan sanonut Halla-ahon vastustavan maahanmuuttoa, olen vain sanonut hänen olevan rasisti. Asiasta lisää mm. täällä.

Halla-ahon raiskauspuheet ovat yksinkertaisesti mauttomia ja kertovat jotakin hänestä henkilönä. Se ei ole imartelevaa.

Hyviä pointteja libertarismista. Suvaitsevuuden lisäksi heittäisin että libertarismilla ja linkolalaisella ekofasismilla on sellainen mielenkiintoinen yhteys että niihin liittyy tietty julmuuden estetiikka. Tältä on libertarismin kohdalla mahdotonta välttyä esim. Ayn Randin töissä, ja näkyy se eräiden sosiopaattisempien libertaarien käytöksessäkin. Saman henkinen julmuus näkyy niissä linkolalaisissa syväekologeissa jotka kertovat vahingoniloisesti ihmiskunnan tulevasta tuhosta.

Libertarismissa itsessään ei ideologiana minusta ole mitään olennaisesti julmempaa kuin sosiaalidemokratiassa, sen enempää kuin vihreässä ajattelussa yleensäkään. Sanoisin kuitenkin että ihmiset joilla on sosiopaattisia impulsseja pystyvät ehkä helpommin oikeuttamaan niiden purkamisen libertarismin tai syväekologian kautta kuin esimerkiksi maltillisen vasemmistolaisuuden kautta.

Panu said...

Suvaitsevuuden lisäksi heittäisin että libertarismilla ja linkolalaisella ekofasismilla on sellainen mielenkiintoinen yhteys että niihin liittyy tietty julmuuden estetiikka. Tältä on libertarismin kohdalla mahdotonta välttyä esim. Ayn Randin töissä, ja näkyy se eräiden sosiopaattisempien libertaarien käytöksessäkin. Saman henkinen julmuus näkyy niissä linkolalaisissa syväekologeissa jotka kertovat vahingoniloisesti ihmiskunnan tulevasta tuhosta.

Tässä on paljon perää, ja tähän voi tietysti lisätä, että äärivasemmistotahollakin on ryhmiä, joiden ajattelussa ja retoriikassa tämä julmuuden estetiikka tulee näkyviin.

Lasse Pitkäniemi said...

Tämä oli hyvä teksti. Minullakin on aika paljon sanottavaa liberalismista, maahanmuutosta ja rasismista noin ylipäätään, mutten ole pitänyt sitä kovinkaan tärkeänä jotten ole toistaiseksi jaksanut kirjoittaa asiasta... Joka tapauksessa, keskityn hieman hajanaisesti kommentoimaan postaustasi.

Ensinäkin en itse välitä termistä "libertaari" lainkaan vaan olen päinvastoin yrittänyt saada suomalaisia käyttämään sanaa "liberaali" joka on edelleen ideologian "normaali" nimitys kaikkialla paitsi Yhdysvalloissa ja mahdollisesti myös jossain määrin Kanadassa, Uudessa-Seelannissa ja Australiassa.

Toiseksi minua häiritsee sinun hyvin mustavalkoinen kuva liberaalista ideologiasta joka mukaan jokainen jostain tietystä liberaalin ideologian kuvakulmasta poikkeava ei enää ole liberaali. Toki, tällaisia ihmisiä on paljon, esim. joidenkin mielestä ihminen ei voi olla liberaali ellei hän kannata kultakantaa (sulkien mm. Milton Friedmanin käsitteen ulkopuolelle) ja joidenkin mielestä esim. sodan kannattaminen (tyyliä Irak) on niin epäliberaalia, että sen kannattaminen tekee ihmisestä epäliberaalin. Joka tapauksessa, liberaalin ideologian sisään mahtuu paljon kiistakysymyksiä joista maahanmuutto on jo pitkään ollut sellainen.

Määritelmäsi mukaan en esim. itse olisi liberaali, koska vastustan maahanmuuttoa (joka on suunnilleen ainut poliittinen kysymys josta, käsittääkseni, olemme erimieltä). Olen perustellut teoreettista näkemystäni mm. täällä ja täällä. Oman käsitykseni mukaan Suomen liberalismiskene on vielä siitä suht. harvinainen, että suurin osa meistä vastustaa maahanmuuttoa (ainakin blogaavista liberaaleista - en ole laskenut numeroita ei-blogaavien liberaalien kesken, mutta voinen olettaa, että blogaavat liberaalit ovat kutakuinkin hyvä otos koko liberaalipopulaatiosta). Tosin tästä huolimatta, olen itsekin sitä mieltä, ettei Mikko Ellilä ole enää liberaali, koska hän on alkanut puolustaa mm. lapsilisiä ja vast. epäliberaaleja keksintöjä oman rotuagendansa ajamiseen. Markus Janssonia tosin pidän liberaalina, vakka hänenkin mielenterveytensä voidaan joiltain osin kyseenalaistaa.

Tuo Patrick Bollströmin teksti oli myös mielestäni erinomainen Hoppen kritiikkiä. Olen ajatellut vastata siihen (ja tuon kritiikin jatko-osaan), mutten ole sitäkään saanut aikaiseksi (enkä tällä vauhdilla taida koskaan saadakaan).

Mitä tulee erinäiseen mustien ja valkoisten väliseen älykkyyseroon, kyseessä on selvästi empiirisestä - ei poliittisesta - kysymyksestä joka on koko liberalistisen ideologian sfäärin ulkopuolella. Samoin liberalismi ei ota kantaa asioihin kuten onko jumalaa olemassa, onko kuu juustoa, tuottaako sadetanssi sadetta jne. Itse olen vakuuttunut siitä, että keskiverto mustan ÄO on selvästi keskiverto valkoisen ÄO:ta matalampi samoin kuin keskiverto valkoisen ÄO on hieman keskiverto aasialaista matalampi jne. Tämä on kuitenkin mielestäni melko merkityksetön kysymys, koska sillä ei ole (ainakaan minulle) mitään poliittisia implikaatioita. Mustilla on tietenkin samat ihmisoikeudet kuten valkoisilla ja siinä se.

Viimeiseksi voisin vielä mainita, että olen kanssasi samaa mieltä kriittisestä ajattelusta ja sen ongelmasta. Itse olen tästä erittäin hyvin tietoinen ja suhtaudun lähes hysteerisesti omien biaksieni mahdollisuuteen (niitä kun ei oikein mitenkään voi eliminoida). Ainut tapa tämän counteroimiseen on hankkia tietoa mahdollisimman monesta eri lähteestä...

Michael Halila said...

Kiitos kommenteista!

Käytän sanaa libertaari vaikka en itsekään pidä siitä lähinnä siksi ettei suomeksi kirjoittaessa tulisi epäselvyyttä siitä mitä tarkoitan.

Mitä tulee maahanmuuton vastustamiseen, itse näen asian niin että maahanmuuttopoliittisesta kannasta tulee mielestäni ikään kuin normatiivisesti epälibertaari vasta siinä vaiheessa kun, kuten Ellilän "maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa", vaaditaan maahanmuuttopolitiikan perustuvan ihmisten syrjintään uskonnon tai etnisyyden perusteella. Mielestäni tämä rikkoo ehdottomasti yksilön oikeuksien ensisijaisuutta vastaan, koska tällaisessa maahanmuuttopolitiikassa ihminen on ensisijaisesti muslimi/ei-muslimi tai afrikkalainen/ei-afrikkalainen ja vasta toissijaisesti yksilö.

En siis väitä ettet ole libertaari/liberaali jos vastustat rajoittamatonta maahanmuuttoa, enkä mielestäni tässä blogipostissa ole niin sanonut. Omaan sikäli kyllä mustavalkoisen käsityksen libertarismista ja liberalismista laajemminkin ajateltuna ideologiana että esimerkiksi järjestelmällinen rotusorto tai kokonaisen uskonnon edustajien maahanmuuton täyskielto ei minusta voi mitenkään olla liberaalia politiikkaa. Jotta libertarismi olisi jotenkin merkityksellinen käsite, sillä on oltava jotkin rajat. Jos emme rajaa jotakin "ideologista kuvakulmaa" josta poikkeavat eivät ole libertaareja/liberaaleja, niin silloin koko ideologia ei enää tarkoita mitään koska kaikki ovat libertaareja.

Toki olen samaa mieltä siitä että niiden vetäminen esim. kultakantaan on järjetöntä, ja vastavuoroisesti jos libertaari ei voi kannattaa Irakin sotaa, silloin minä en ole libertaari!

Lasse Pitkäniemi said...

Michael Halila:
Mitä tulee maahanmuuton vastustamiseen, itse näen asian niin että maahanmuuttopoliittisesta kannasta tulee mielestäni ikään kuin normatiivisesti epälibertaari vasta siinä vaiheessa kun, kuten Ellilän "maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa", vaaditaan maahanmuuttopolitiikan perustuvan ihmisten syrjintään uskonnon tai etnisyyden perusteella.

Olen tästä kutakuinkin samaa mieltä. Mikä mielestäni kuitenkin viimeistään kallistaa vaa'an Ellilän liberaaliutta vastaan on, että hän on alkanut kannattaa tiettyjä hyvinvointivaltion osia jotka mm. edistävät suomalaisten syntyvyyttä ja heikentävän maahanmuuttajien vastaavaa. Se mikä tästä tekee hieman kinkkistä on, että stereotypfioiminen on taloustieteellisesti järjellinen ratkaisu. Tosin esim. Hans Hoppen ratkaisu tähän ongelmaan (valtion vielä vallitessa) on päästää vain sellaisia yksilöitä sisään jotka joku muu on kutsunut maahan omalle maalleen (esim. yksityishenkilö tai yritys) ja jotka takaavat näiden kutsutuiden vieraiden mahdollisesti aiheuttamat vahingot. Tämä jo heikentäisi maahanmuuttoa tuntuvasti. Kutsutut voisivat puolestaan päästä maan kansalaisiksi vasta kun nämä pystyvät selviytymään älykkyys-, kielitaito-, ja kulttuuritestistä. Tämä ratkaisu olisi tietysti yhä individualistinen, mutta samalla se suosisi voimakkaasti esim. Euroopan sisältä muuttavia ihmisiä (tosin Afrikan testi suosisi Afrikan sisällä afrikkalaisia, pois lukien mahdollisesti testin ÄO-osio).

En siis väitä ettet ole libertaari/liberaali jos vastustat rajoittamatonta maahanmuuttoa, enkä mielestäni tässä blogipostissa ole niin sanonut.

Käsitin ilmeisesti jonkun tekstisi osan väärin. Luin tekstin uudelleen, mutten löytänyt sitä, joten eikai sitä sitten ole siellä koskaan ollut... Väärinkäsitykseni johtunee luultavasti siitä, että sinun maahanmuuttokannatus on (mielestäni) melko radikaalinomaista joten rivien väliin on helppo lukea asioita vahingossa joita tekstissä ei ole. Muutenkin on mielestäni mielenkiintoista miten maahanmuuttoaiheiset kirjoitukset tuppaavat saada mielettömän kasan kommentteja sekä sen vastustajalta että kannattajilta.

Jotta libertarismi olisi jotenkin merkityksellinen käsite, sillä on oltava jotkin rajat. Jos emme rajaa jotakin "ideologista kuvakulmaa" josta poikkeavat eivät ole libertaareja/liberaaleja, niin silloin koko ideologia ei enää tarkoita mitään koska kaikki ovat libertaareja.

Toki ja näistä rajoista pitäisikin ehkä enemmän keskustella. Itse olen tässä ns. korkeakirkollinen, eli käsitteen alle mahtuu aika paljon sisälle. Esim. mielestäni vasemmalle kallellaan oleva henkilö on vielä liberaali vaikka hän kannattaa ilmaista terveydenhuoltoa + ilmaista koulutusta + ilmaista kansalaispalkkaa, mutta jos tuon jälkeen vielä kannatetaan esim. jotain kiintiöitä, minimipalkkoja, työehtojen yleissitovuutta jne. niin liberaalileima tipahtaa pois. Käsittääkseni oikealle kallellaan olevia liberaaleja ei ole tarkemmin edes yritetty siivilöidä, lähinnä siksi, että oikealla on niin paljon poliittisia kysymyksiä joista vieläkin kiistellään liberaalien parissa kuten mm. maahanmuutosta, abortista, immateriaalioikeuksista, kuoleman rangaistuksesta, homoliitoista, ulkopolitiikasta jne. Tosin jos nämä asiat jätetään ulkopuolelle niin ehkä raja tulee vastaan siinä, että jos kannattaa vaikka kolmea oikeistolaista poliittista maalia esim. huumausainekielto + pakollinen asepalvelus + valtionkirkko on vielä liberaali, mutta jos kannattaa vielä jotain muuta ei enää ole sitä. Tosin liberalismin sisällä on aika hyvin perusteltu miksi esim. huumausainekielto, pakollinen asepalvelus tai valtionkirkko ovat väärin, sen sijaan vasemmalla puolella olevat ohjelmat ovat yleensä lähinnä osa argumenttia "vapaassa yhteiskunnassa ei ole riittävästi hyväntekeväisyyttä". Sitten tietysti vasemmistolaisen ja oikeistolaisen politiikan yhdistäminen on asia erikseen...

Toki olen samaa mieltä siitä että niiden vetäminen esim. kultakantaan on järjetöntä, ja vastavuoroisesti jos libertaari ei voi kannattaa Irakin sotaa, silloin minä en ole libertaari!

Yup, tuo kultakantaveto on se minkä Lew Rockwell muuten tekee. Vastaavasti Walter Block on kutakuinkin lähes sanonut että "anything goes" paitsi sotien kannattaminen (muussa kuin omalla maalla käydyn itsepuolustuksen tapauksessa).

Michael Halila said...

Kommentoitakoon libertarismin/liberalismin ideologisia rajoja myöhemmässä yhteydessä; minua kiehtoo muutenkin mielenkiintoisessa vastauksessasi nyt niin paljon tämä:

Väärinkäsitykseni johtunee luultavasti siitä, että sinun maahanmuuttokannatus on (mielestäni) melko radikaalinomaista joten rivien väliin on helppo lukea asioita vahingossa joita tekstissä ei ole.

Mistä olet saanut sellaisen käsityksen että minun mielipiteeni maahanmuutosta on radikaalia maahanmuuton kannatusta? Kysyn täysin rehellisesti, koska en muista ilmaisseeni tällaista mielipidettä, eikä tuo minusta kuvaa kantaani maahanmuuttopolitiikkaan Suomessa. Oletatko näin vain siksi että pidän Halla-ahoa rasistina, vai olenko sanonut tai kirjoittanut jotakin josta olet saanut tällaisen käsityksen?

Lasse Pitkäniemi said...

Michael Halila:
Mistä olet saanut sellaisen käsityksen että minun mielipiteeni maahanmuutosta on radikaalia maahanmuuton kannatusta? Kysyn täysin rehellisesti, koska en muista ilmaisseeni tällaista mielipidettä, eikä tuo minusta kuvaa kantaani maahanmuuttopolitiikkaan Suomessa. Oletatko näin vain siksi että pidän Halla-ahoa rasistina, vai olenko sanonut tai kirjoittanut jotakin josta olet saanut tällaisen käsityksen?

En valitettavasti ole täysin varma mistä tämä johtuu (koska omia mielikuviensa alkuperää on ylipäätää vaikea selvittää). Mutta epäilen, että tämä johtuu siitä miten paljon puhut maahanmuutosta ja rasismista ylipäätään. Englanninkielisessä blogissasi - joka pääasiassa käsittelee tissejä ja jääkiekkoa - mainitset sanan "immigration" 11 postauksessa ja sanan "racism" 19 postauksessa. Tämä ei tosin ole paljoa, mutta suurin osa maininnoista on tullut puolen vuoden sisään (joka on kutakuinkin se aika kun olen sitä blogiasi seurannut - löysin englanninkielisen blogisi vasta suomenkielisen blogisi ilmestyttyä). Vastaavasti suomenkielisestä blogistasi mainitset sanan "maahanmuutto" 2 postauksessa ja sanan "rasismi" neljässä postauksessa (joskin tagaat siihen 7 kertaa).

Monilla tuntemillani liberaaleilla on ns. "juttuja" jotka heitä eniten valtiossa vituttavat ja näiden ruotimiseen käytetään erityisesti aikaa. Kuvittelen postailuidesi perusteella, että "juttujasi" olisivat internetin vapaus, sananvapaus ja maahanmuutto. Myönnän ihan rehellisesti, että omia "juttujani" ovat huumausaineiden täysi laillistaminen, valtiokirkon lakkauttaminen, itsenäistyminen (secession), ja jossain määrin myös kultakantaan palaaminen ja työnehtojen rajoitusten/yleissitovuuden/minimipalkkojen lakkauttaminen. Tietysti nämä ovat vapauden kannalta ihan eri painoarvoisia asioita. Kultakannan palauttaminen on erittäin keskeinen, huumausaineiden kielto ei ole niin iso asia, mutta se vaan sattuu kovasti minua vituttavan. Valitettavasti en voi, tai en uskalla, kirjoittaa monesta näistä asioista kovinkaan vapaasti, koska liiallinen julkisuudessa olo näistä asioista saattavat vaikeuttaa viisumin uusimistani 6kk päästä ja kansalaisuuden saantia puolentoista vuoden päästä (vaikkakin tämä riski on erittäin pieni). Joka tapauksessa, yleistä näissä "jutuissa" tuppaa olemaan se, että on joko erittäin radikaalisti jonkun asian puolesta tai vastaan. Esim. harva tuntemani liberaali jonka "juttu" on huumausaineiden laillistaminen, kannattaa vain kannabiksen käytön laillistamista vaan suurin osa haluaa laillistaa kaikki huumeet ja kaikkeen huumausaineisiin liittyvän. Täten ole ehkä vetänyt kohdallasi samankaltaisen johtopäätöksen. Eli kun puhut maahanmuutosta noinkin paljon, asian on oltava sinulle erittäin tärkeä, etkä tahdo pelkästään varoitella ihmisiä mahdollisesta uudesta 1930-luvun Saksasta vaan haluat ihan oikeasti rajat auki jotta siirtolaiset voisivat tulla ja mennä miten lystäävät. Ymmärrän toki, ettet ole multikulturalisti joka haluaa jakaa siirtolaisille sosiaalietuuksia ja ehdottaa heidän segregointia jakaen uskonnollisia tukija esim. Moskeijoijen rakentamiseen jne.

Michael Halila said...

Metodisi on ehkä hieman hämmentävä. Selvennettäköön: en kannata maahanmuuton täydellistä vapauttamista. Sanoisin että nuo linkittämäni DEFENSin tavoitteet kuulostavat vieläkin mielestäni oikein hyviltä, mutta mielestäni minulla ei tosiaankaan ole radikaalin liberaalia kantaa maahanmuuttoon.

Olen myöskin puhunut siitä näinkin paljon paljolti siksi että tämä ilmiö on nyt monella tavalla niin näkyvä. Maahanmuutto ei ole yksi minun "jutuistani". Perusoikeudet ja sananvapaus ovat asioita joita pidän erittäin tärkeinä, ja juuri sananvapauden kautta olen ylipäänsä päätynyt käsittelemään esim. tapaus Ellilää.

En siis halua rajoja auki niin että siirtolaiset voivat mennä ja tulla miten lystäävät. Minusta on jotenkin hämmentävää että oletat minun ajattelevan noin.

Panu said...

Minusta se ei ole hämmentävää. Tuosta juuri hallislaisen tai kryptohallislaisen tuntee: hänen mielestään jokainen, joka ei ole hallislainen, "kannattaa hallitsematonta maahanmuuttoa" tai "on radikaalisti maahanmuuttomyönteinen".

Michael Halila said...

Myönnän että minua ärsyttää tässä koko maahanmuuttokeskustelussa se, että kaikki kannat pitää kärjistää äärimmilleen. Joko olet hallislainen joka haluaa estää vähä-älyisten maahanmuuton tai monikultturisti joka kannattaa rajoittamatonta maahanmuuttoa. Tämä on järjetöntä ja ei ainakaan palvele mitään järkevää keskustelua.

Toisaalta myös se, että tämä yksi poliittinen asia nostetaan näin tärkeäksi. Pidin tästä JP Roosin summauksesta "maahanmuuttokriitikoista":

"he ovat ihmisiä jotka tuijottavat silmänsä sokeiksi hiirenrakoa seinässä kun muu talo sortuu heidän päälleen ja vielä senkin jälkeen huutavat että länsimainen kulttuuri tuhoutuu jos päästämme hiiret sisään."

Minustakin meillä on paljon suurempia ja tärkeämpiä ongelmia kuin maahanmuutto.