Monday, October 31, 2011

Miksi sukupuolenkorjaajat steriloidaan Suomessa?

Samasta aiheesta ovat kirjoittaneet muut minua ennen, mukaanlukien yksi eduskuntavaaliehdokkaistamme, mutta kun se ei ole vieläkään tarpeeksi laajasti tunnettu, niin kirjoitanpa minäkin. Pyydän jo etukäteen anteeksi tekstin sekavuutta, mutta kun suututtaa.

Kun Suomessa mainitsee pakkosteriloinnin, tulee mieleen yleensä Natsi-Saksan rotuoppi. Ihan syystäkin; Hitlerin Saksan ihmisoikeusrikokset alkoivat nimenomaan pakkosteriloinneilla.

Fasismin ideologia, johon laajassa määritelmässä kuului myös kansallissosialistinen Saksa, perustui käsitykseen kansasta orgaanisena yhteisönä, jonka koskemattomuutta ja terveyttä tuli valvoa. Puhuttiin "kansanruumiin" terveydestä, ja Saksassa suojeltiin kansanyhteisöä ulkoisilta ja sisäisiltä vaaroilta.

Kuten oheisessa propagandajulisteessa mainostetaan, muutkin Euroopan maat olivat samoissa hommissa:Mukana myös Suomi!

IS: Suomessa steriloitiin tuhansia rotuhygieenisin syin

Suomessa on sterilisoitu tuhansia ihmisiä rotuhygieenisten syiden takia. Näistä steriloinneista luovuttiin vasta vuonna 1969.

-Pohjoismaissa rotuhygieniaa pidettiin sosiaalisena reformiohjelmana, kertoi yleisen historian professori Marjatta Hietala Tieteen päivillä.

Sterilisointilakeja sovellettiin meillä ja muualla Pohjolassa muun muassa rikollisiin, vähä- eli vajaamielisiin ja jopa koulukotikasvatteihin. Suomessa vuoden 1935 sterilisaatiolaki hyväksyttiin suurella äänten enemmistöllä, sillä vastaan äänesti vain toistakymmentä vasemmiston edustajaa.

-Vuosina 1935-1970 meillä steriloitiin yli 7500 ihmistä rotuhygieenisten, noin 43000 lääketieteellisten, yli 3000 sosiaalisten ja parisataa muiden syiden perusteella. Valtaosa steriloiduista oli naisia, joista osalla oli jo aviottomia lapsia, Hietala huomautti.

Rotuhygieniaa eli eugeniikkaa kannattavat pelkäsivät ihmiskunnan rappeutumista. Heitä huoletti se, että "huonomman" perinnöllisen aineksen omaavat ihmiset saivat lisääntyä rajoituksetta, kun sitä vastoin syntyvyys ylempien yhteiskuntaluokkien keskuudessa näytti laskevan.

Rotuhygienian taustalla vaikutti uskomus, että kaikki ihmisen ominaisuudet, myös huonot, johtuvat hänen perimästään.

Toki Suomessa on jo luovuttu ihmisten steriloimisesta. Vai onko?

**

Finlex: Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 28.6.2002/563

1 §
Vahvistamisedellytykset

Henkilö vahvistetaan kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietolaissa (507/1993) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän:

1) esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä siitä, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön;

2) on täysi-ikäinen;

3) ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa; ja

4) on Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa.

VäestötietoL 507/1993 on kumottu L:lla väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 661/2009.

Lihavointi tämän kirjoittajan. Kuten päivämäärästä näkyy, laki on säädetty vuonna 2002. En ymmärrä miksi.

En tunne mitään perusteita sille, että sukupuolenkorjaaja olisi steriloitava. Sukupuolenkorjaukseen liittyvät hormonihoidot toki tekevät henkilöstä steriilin, mutta jos hormonihoito lopetetaan ja, anteeksi alatyylinen ilmaisu, vehkeet ovat vielä vaihtamatta, palaa normaali toimintakyky, ainakin periaatteessa. Esimerkiksi amerikkalainen Thomas Beatie, joka on virallisesti korjannut sukupuolensa mieheksi, on saanut jo kaksi lasta ilman kummempia ongelmia, eikä ole ainoa. Mitään lääketieteellistä syytä sterilointivaatimukselle ei tiettävästi ole.

Ruotsissa on vastaava laki, jota ollaan kaatamassa. Samanlainen laki on mennyt nurin myös Irlannissa ja Saksassa. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa asiasta taistellaan oikeudessa.

En edes valmisteludokumentteja lukemalla saanut selville miksi Suomessa päätettiin vaatia sukupuolenkorjaajien sterilointia. Asia olisi jotenkin helpompi ymmärtää jos laki olisi peräisin pimeän 40-luvun rotuhygieniasta, mutta kun se ei ole. Jotenkin se, että sukupuolta korjaava ihminen pitää steriloida, on ilmeisesti joillekin niin itsestäänselvää ettei sitä edes tarvitse perustella.

Kyse on tietenkin heteronormatiivisuudesta. Ihmiskunnan on jakauduttava kahteen ja vain kahteen täysin erilaiseen sukupuoleen, jotka voi erottaa toisistaan aukottomasti. Tässä on erinomainen esimerkki siitä, mitä se käytännössä tarkoittaa: transihmisen on muututtava kokonaan vastakkaisen sukupuolen edustajaksi. Käytännössähän tämä laki nimenomaan estää esimerkiksi sen, että virallisesti miespuolinen henkilö synnyttää. Miksi se pitää estää? Mitä pahaa se kenellekään tekee? Ehkä kuulostan nyt kauhealta libertaristilta, mutta miten voi olla valtion asia valvoa että ihmiset jakautuvat nätisti kahteen sukupuoleen? Jos setä on raskaana ja saa lapsen, se ei kuulu hittoakaan kenellekään muulle.

Ei voi olla niin, että ainoat vaihtoehdot ovat elää sukupuolta joka ei vastaa papereihin kirjattua, tai menettää loppuelämäkseen oikeus saada omia lapsia. Ensimmäisestä vaihtoehdosta voi seurata monenlaista vaivaa esimerkiksi ulkomaanmatkoilla tai ihan kotimaassakin, kun maassamme on vielä vahvasti sukupuolieroteltuja laitoksia, esimerkiksi vankila.

**

Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt "lisääntymisoikeudet", jotka ovat puolisojen ja yksilöiden vapaa oikeus päättää lapsien hankkimisesta itse. Vaikuttaa melko selvältä että sukupuolenkorjaukseen liittyvä sterilisaatiovaatimus rikkoo tätä oikeutta, etenkin kun se on perusteeton.

EU:n ihmisoikeuskomissaari on jo 2009 julkaistussa Human Rights and Gender Identity -dokumentissa esittänyt EU:n jäsenvaltioille, että laista olisi poistettava sterilointi tai muut lääketieteelliset vaatimukset sukupuolenkorjaukselle. Miksei Suomi noudata tätä suositusta? Missä kaikki ne kansanedustajat ja muut poliitikot, jotka väittävät olevansa kiinnostuneita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista, oikein olivat kun tämä laki säädettiin, ja missä he ovat nyt, kun tämä asiantila jatkuu kaikessa hiljaisuudessa? Ei voi olla että kukaan ei muka tiedä tästä.

Kaikkein irvokkainta on, että lain on nimmaroinut tasavallan presidentti ja entinen SETA:n puheenjohtaja. Kahden presidenttikauden aikana on tullut selväksi, että SETA-aktiivisuus oli Haloselle vain kyynistä poliittista peliä. Halonen veikkasi, että tällä asialla on mahdollista saada paljon poliittisia pisteitä, ja näinhän kävi. Todellisuudessa Halonen ei kuitenkaan presidenttinä ole tehnyt käytännössä mitään sukupuolisen ja seksuaalisen tasavertaisuuden ajamiseksi; tällaisia lakeja mukisematta allekirjoittamalla pikemminkin päinvastoin. Tässä vsyvästi valtiouskoisessa kuvienkumartajien maassa lienee turha toivo, että kukaan esimerkiksi kysyisi Haloselta mitä hemmettiä hän oikein ajatteli laittaessa nimensä alle tuohon dokumenttiin.

On täysin hirviömäistä vaatia ihmistä luopumaan oikeudesta saada omia jälkeläisiä ilman mitään syytä. Ei mikään valtio voi kohdella ihmisiä tällä tavalla. Pistää vihaksi ja ankarasti. Tässä ollaan nimittäin tekemisissä edustuksellisen demokratian kaikkein vakavimman sokean pisteen kanssa: kun vähemmistö on tarpeeksi pieni, ja transihmiset ilmeisesti ovat, ketään ei kiinnosta. Meitä pitäisi kiinnostaa. Kuvitelkaa huviksenne millainen äläkkä nousisi jos jotain näkyvämpää väestöryhmää haluttaisiin ryhtyä steriloimaan.

Kun Piraattipuolue kerran uudistaa puolueohjelmaansa, niin saataisiinko sinne vaatimus tämän lain muuttamisesta ja EU:n ihmisoikeuskomissaarin ehdotusten toteuttamisesta? On minulla sinne muitakin ideoita, mutta jos vaikka aloitettaisiin tästä. Niissä muissa asioissa nimittäin ei steriloida ketään.

**

Kun tätä aihetta käsitellään, samalla voisimme ottaa kantaa passien sukupuolimerkintöihin.

YLE: Miten rastia lomake, kun ei ole nainen eikä mies?

Suomessa mahdollisuus x-sukupuolimerkintään jakaa kuitenkin mielipiteet. Jos uudistus jäisi vain pienen yhteisön keskuuteen, se saattaisi toimia leimaavana. Suomen Transtukipisteessä nostetaan esiin myös pelko siitä, että x-merkinnästä tulisi lopulta pakollinen kaikille sukupuolivähemmistöille.

- X saattaa joissain paikoissa altistaa epäasiallisille kohtaamisille esimerkiksi rajaviranomaisten kanssa. X:n pitäisi olla vapaaehtoinen, että sillä voisi olla hyviä vaikutuksia, yhteisötyöntekijä Sami Suhonen sanoo.

Olisiko x-merkinnän rantautuminen Suomeen sitten edes mahdollista? Kysymys on vaikea, koska Suomessa sukupuolivähemmistöjä koskevat asiat aiheuttavat viranomaisten keskuudessa hämmennystä ja vastausvuoro siirretään sujuvasti virastolta toiselle.

Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkisen mukaan kysymys on kuitenkin ajankohtainen.

- Parhaillaan ollaan tekemässä peruskartoitusta siitä, missä tilanteissa he kokevat joutuvansa selkeästi muita ihmisiä huonompaan asemaan. Pyrkimys on vuodenvaihteeseen mennessä saada jonkinlainen näkemys siitä, mitkä ovat kaikkein polttavimmat ongelmat.

Ehdotan asiaan yksinkertaista ratkaisua: vastedes kaikkien suomalaisten passeihin merkitään sukupuoleksi X, eli määrittelemätön. Mikään kansainvälisissä standardeissa ei tietääkseni kiellä tätä, ja se olisi erinomainen tasa-arvoa edistävä teko. Minun mielestäni ei kuulu pätkääkään kenellekkään muulle, kaikkein vähiten jonkun änkyräkonservatiivisen kehitysmaan tullivirkailijalle, mihin sukupuoleen kukaan kuuluu. Jos kaikki suomalaiset ovat sukupuolta X, niin ulkomailla ei oikein voida syrjiä suomalaisia sukupuolivähemmistöjä.

Yksinkertaista ja kaunista!

Piraattipuolue voisi saada myönteistä julkisuutta profiloitumalla ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen puolustajana, etenkin kun on kiusallisen selvää että eduskuntapuolueet tekevät kaikkea muuta, mm. säätävät epäinhimillisiä sterilointilakeja. Samalla tehtäisiin todellista yhteiskunnallista hyvää kiinnittämällä huomiota vakaviin epäkohtiin. Seksuaalisen ja sukupuolisen tasa-arvon pitää todella toteutua, nimenomaan vähemmistöille, muuallakin kuin juhlapuheissa ja vaaliohjelmissa. Otetaan nämä asiat siihen uuteen laajempaan puolueohjelmaan!

**

Tarttui Piraattipuolue asiaan tai ei, toivoisin että tästä brutaalista, tarpeettomasta ja epäinhimillisestä laista oltaisiin laajemmin tietoisia. Tähän asiaan täytyy saada muutos. Mahatma Gandhi on tiettävästi sanonut, että kansakunnan suuruuden mitta on kuinka se kohtelee vähäisimpiä jäseniään. Olisi törkeää väittää että sukupuolivähemmistöt ovat Suomen yhteiskunnan "vähäisimpiä" jäseniä, mutta lainaukseen sisältyy silti positiivinen ajatus. Sen voisi ehkä uudelleensanoittaa: demokratian mittapuuna olkoon se, kuinka se kohtelee pienimpiä vähemmistöjään. Me asetamme yhdelle niistä sukupuoli-identiteettinsä virallistamisen ehdoksi steriloinnin. Se ei kerro meistä yhteiskuntana mitään hyvää. Korjataan tämä epäkohta ja annetaan transihmisille oikeus sukupuoleen ja jälkeläisiin.

15 comments:

MSandt said...

Koiraat (miehet) tuottavat siittiösoluja, naaraat (naiset) munasoluja. Siittiöitä tuottava "nainen" ei voi olla nainen vaikka kuinka haluaisi aivan kuten ihminen ei voi luokitella itseään koiraksi tai kissaksi. Pallien leikkaaminen ei myöskään saa miestä tuottamaan munasoluja.

Minun puolestani miehet saavat synnyttää ja teurastaa sukupuolielimensä jos siltä tuntuu, mutta jos he eivät kykene tuottamaan munasoluja, he eivät ole naisia. Sama pätee toisinpäin. Esimerkiksi Thomas Beatie ei tietenkään ole mies vaan mieheltä näyttävä naaras. Biologista sukupuolta ei voi vaihtaa poliittisella päätöksellä ja tällä hetkellä sukupuolenvaihto ei ole tekniseltä kannalta mahdollista.

Sinänsä tällä ei ole mitään tekemistä steriloinnin kanssa. Koska nainen ei missään tapauksessa kykene tuottamaan siittiösoluja, on sterilointivaatimus täysin turha ja järjetön. Tuohan vaan tuomitsisi yksilön jonkinlaiseen välivaiheeseen.

Michael Halila said...

Tässä on kaunis heteronormatiivisuuden määritelmä: biologinen sukupuolijako on ainoa oikea sukupuolijako, ja minkäänlainen muu oleminen kuin absoluuttinen naiseus ja absoluuttinen mieheys "tuomitsee yksilön jonkinlaiseen välitilaan". Implikaationa siis että kukaan ei voi legitiimisti haluta olla mitään muuta kuin absoluuttinen mies tai absoluuttinen nainen. Esimerkiksi kaikenlainen transseksuaalisuus tai muu ei-cisseksuaalisuus on siis määritelmällisesti väärin.

Tällaiselle heteronormatiivisuudelle, puhumattakaan sen tukemisesta lainsäädännöllä, ei ole mitään asiallisia perusteita. Mitä se sinulle kuuluu kuinka joku toinen henkilö haluaa määritellä sukupuoli-identiteettinsä? Jos joku ihminen haluaa elää eri sukupuoli-identiteetissä kuin mitä esimerkiksi sinun tässä esittämäsi biologis-deterministinen ajattelu hänelle määräisi, oletko tosiaan sitä mieltä että se on tuomittava ja kiellettävä? Puhumattakaan siitä, että tällaiseen prosessiin ryhtyvät on steriloitava?

Michael Halila said...

Tarkennan edellistä kommenttiani sen verran, että niinhän tosiaan sanoit että sterilointivaatimus on järjetön. En kuitenkaan hyväksy sitä, että samalla tyrmätään täydellisesti kaikki ei-perinteiset sukupuoli-identiteetit, tai ihmisen oikeus tulla kohdelluksi sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti, täysin "biodeterministiseen" sukupuolikäsitykseen vedoten.

MSandt said...

En minä tyrmää mitään ei-perinteisiä sukupuoli-identiteettejä. Ihmiset saavat elää kuten haluavat kunhan eivät puutu muiden oikeuteen tehdä samoin. Vastustan vain sitä, että joku voi virallisesti vaihtaa sukupuolensa vaikka sukupuolenvaihdos on teknisesti täysin mahdoton operaatio tällä hetkellä. Tämä ei mitenkään voi rikkoa kenenkään vapautta. Ei voi vaatia sellaista mitä ei ole olemassa.

Michael Halila said...

Miksi sinun hekilökohtaisen, absoluuttisen näkemyksesi biologisesta sukupuolesta tulisi määrittää juridista sukupuolta?

Ja kyllä ihmisen sukupuolettaminen tuolla tavalla voi erittäin helpolla rikkoa hänen oikeuksiaan. Jos ihminen elää ulkoisesti kaikilla tavoin miehenä, mutta hänen dokumenteissaan lukee sukupuolen kohdalla nainen, niin ymmärrät aivan hyvin että tämä voi esimerkiksi aiheuttaa vaikeuksia uskonnollisesti totalitaarisemmissa maissa. Et ole muutenkaan ottanut mitään kantaa mihinkään käytännön asioihin joita tuossa tekstissä luettelin, vaan ainoastaan inttänyt omaa absoluuttista sukupuolinäkemystäsi. Ei siitä, että sinä keksit jonkin mielestäsi absoluuttisen kahtiajaon, seuraa että hallinnon on tehtävä tällaisesta kahtiajaosta ihmisen identiteettiä määrittävä periaate.

Muutenkin on paljonpuhuvaa, että sinulle tuntuu olevan tässä tärkeintä tuomita koko ajatus sukupuolenvaihtamisesta "luonnonvastaisena", sen sijaan että keskityttäisiin siihen vakavaan juridiseen epäkohtaan jota yritin kirjoituksessani esitellä.

Työtön maisteri said...

Olen myös ihmetellyt sitä, miksi sukupuoltaan vaihtaessaan pitää teettää sterilisaatio. Passien sukupuolen vaihtaminen kaikille X -merkkiseksi kuulostaa hyvältä.

Oletko muuten tietoinen, että vapaaehtoisesti lapseton aikuinen ei saa sterilisaatiota ennen kuin hän on 30-vuotias tai jollei hänellä ole vakavia sairauksia? Sterilisaation ikärajaa tulisi ehdottomasti alentaa!

vastarannankiiski said...

Olen itsekin kirjoittanut tästä aiheesta jonkin verran. Voisin taustoittaa hieman, mitkä asiat nykyisessä, siis vuoden 2002, translaissa ovat muuttuneet aikaisempiin käytäntöihin verrattuna.

Ennen lakimuutosta lupa lääketieteelliseen sukupuolen korjaamiseen tuli hakea kastraatiolautakunnalta, joka perustettiin alunperin seksuaalirikollisten kastroimista varten. En ole tietoinen siitä, käytettiinkö pakkokastraatiota, mutta ainakin ihmisen oli mahdollista hakea lupaa kastraatioon, jos hänen taipumuksensa aiheutti hänelle "vakavaa sielullista vammaa" ja hän oli syyllistynyt tai pelkäsi syyllistyvänsä seksuaalirikoksiin. Transihmisten korjaushoidoista päättäminen sälytettiin myös tämän lautakunnan vastuulle. Kastraatiolautakunta oli siitä mielenkiintoinen elin, että sen päätöksistä ei voinut valittaa minnekään, ja ilmeisesti lautakunnassa myös istuivat samat ihmiset vuosikymmenestä toiseen, joten kun hakemus sukupuolenkorjaushoidoista oli kerran hylätty, se oli sitten siinä. Lautakunnalla ei myöskään ollut minkäänlaista asiantuntemusta sukupuolen moninaisuudesta, vaan päätökset kaiketi vedettiin aika lailla hatusta.

Uutta translakia säädettäessä kristillisdemokraatit olivat vaatimassa hoitoihin samaa 30 vuoden ikärajaa kuin vapaaehtoiseen sterilisaatioon (ja lisäksi sitä, ettei hoidettavalla saisi olla alaikäisiä lapsia). Joidenkin näkemysten mukaan steriiliysvaatimuksen kirjaaminen lakiin olikin keino kiertää lain toisaalla vaatimaaikärajaa, mutta tämä nyt on täyttä puppua, sillä lakiin olisi yhtä hyvin voitu kirjata poikkeus vapaaehtoisen sterilisaation saamiseen transihmisille.

Kuulemani mukaan lain valmisteluvaiheessa on myös ehdotettu, että transsukupuolisen ihmisen saadessa biologisia jälkeläisiä hänet yksinkertaisesti kirjattaisiin äidiksi tai isäksi sen mukaan, onko hän synnyttänyt vai siittänyt lapsen, mutta tämä ilmeisesti tuntui joillekin tahoille liian radikaalilta ratkaisulta. Tältä osin kyse on kuitenkin vain huhupuheista, enkä voi sanoa varmasti, kuka mitäkin on asiaan kommentoinut. Varmalta kuitenkin omasta mielestäni vaikuttaa se, että kyse on nimenomaan siitä epämukavuuden tunteesta, jota tietynlaiseen sukupuolijärjestelmään nojaavat ihmiset kokevat kohdatessaan jotain, joka haastaa heidän käsitystään sukupuolesta ja sitä kautta myös itsestään ja yhteiskunnallisesta järjestyksestä.

Kuitenkin huomioiden aiempaa transsukupuolisuutta koskevaa lainsäädäntöä, nykyinen translaki ei suinkaan ole mikään huononnus transihmisten asemaan. Oleellisia epäkohtia, kuten pakkosterilisaatio, on edelleen ja ne on totta kai otettava vakavasti. Mutta jos kysytään, mitä lain säätäjät ovat ajatelleet, niin kannattanee huomioida sekin, että aiempi tilanne oli monessa suhteessa nykyistä huonompi. Nykyisessä lainsäädännössä, sekä tutkimusten käytännöissä, toivoisin itse tapahtuvan muutosta varsinkin siihen suuntaan, että sukupuolta ei määriteltäisi niin tiukasti. Monet transihmiset kokevat joutuvansa valehtelemaan tutkimuksissa, koska vaatimuksena on tuo laissakin määritelty "vastakkaisen sukupuolen rooli" (joka sitä paitsi aiheuttaa hämmennystä, kun pyrkimyksenä on elää oman sukupuolensa roolissa).

X-sukupuolimerkinnän laittaminen kaikkien passeihin, tai sukupuolimerkinnän poistaminen passeista kokonaan, olisi varsin kannatettava ajatus. Passeihin ei enää merkitä monia muitakaan asioita, joita aiemmin (ainakin joissain maissa) on merkitty, kuten silmien ja hiusten väriä tai uskontoa. Merkintä sukupuolesta joutaisi yhtä lailla jäädä menneisyyteen. Jotkut voivat väittää, että sukupuolimerkintä helpottaa henkilön tunnistamista, mutta monilla transihmisillä ja muilla biologisen tai oletetun sukupuolensa kanssa ristiriidassa elävillä ja eläneillä (sekä tietysti heidän henkilöllisyyttään tarkastaneilla) on asiasta varsin päinvastaisia kokemuksia. Samaan syssyyn voitaisiin lakkauttaa syrjivä nimilaki, joka kieltää miestä ottamasta naisen nimeä ja toisinpäin.

Michael Halila said...

Kiitos erinomaisesta kommentista!

Tekisin kuitenkin yhden tarkennuksen:

Kuitenkin huomioiden aiempaa transsukupuolisuutta koskevaa lainsäädäntöä, nykyinen translaki ei suinkaan ole mikään huononnus transihmisten asemaan.

Voi olla, että uuden lain myötä transsukupuolisten asema on de facto parantunut, mutta se, että sterilointivaatimus on nyt kirjattu lakiin tekee heidän asemastaan de jure selvästi huonomman. Jos oltaisiin jatkettu aikaisemmalla systeemillä, olisi edes teoriassa mahdollista vaihtaa juridisesti sukupuolta ilman sterilointia. Nythän se on nimenomaan kielletty. Ehkä tämä on vähän pilkunviilausta, mutta kuitenkin; minusta on ongelmallista sanoa että pakkosteriloinnin kirjaaminen lakiin parantaisi sen kohteiden asemaa...

Yritän palata tässä blogissa myöhemmin näihin trans- ja sterilointiasioihin. Esimerkiksi jälkimmäisestä aiheesta on saatavilla pelottavan ajankohtaista lukemista.

J said...

Olen (näillä tiedoilla) täysin samaa mieltä sterilointivaatimuksen tarpeettomuudesta ja syrjivyydestä, ja passijuttukin kuulostaa ok:lta. Huomautan kuitenkin, että ei tarvitse olettaa että lain tekijät olisivat välttämättä (kaikki) olleet esim. konservatiiveja jotka eivät siedä ajatusta miehestä saamassa lapsia, vaan mahdollisesti esim. byrokraatteja jotka eivät siedä ajatusta että jossain lomakkeissa oleva määritelmä ei kerro sitä mitä niiden mielestä sen pitäisi (jotta kaikki toimii kivasti) kertoa. Ja niille ei vain ole tullut mieleen määräyksen kaikki implikaatiot.

(Sovellan yleistä "älä oleta pahuutta jos kyseessä voi olla typeryys" -sääntöä.)

Michael Halila said...

En nyt ihan ymmärrä mitä implikaatioita lainsäätäjillä olisi jäänyt ymmärtämättä, kun ei tässä puhuta mistään implikaatioista vaan ihan eksplisiittisestä sterilointivaatimuksesta... Ja onko se sitten tosiaan niin että pakkosteriloinnin vaatiminen siistien lomakkeiden vuoksi on vähemmän pahan olettamista?

Catsy said...

Muuten hyvä kirjoitus, mutta huomaa, ettei sanaa "sukupuolenvaihdos" käytä kuin skandaalilehdistö ja se on sisällöltään propagandistinen. Oikea termi on "sukupuolenkorjaus", mikä sekään ei tietenkään ole paras mahdollinen.
"Sukupuolenvaihdos" antaa ymmärtää, että "alkuperäinen" sukupuoli olisi ollut jotenkin validi ja funktionaalinen ja tunnustettavissa, mitä se ei ole.
Koska olet älykäs henkilö, voisit miettiä, miksi vuonna 2009 lakiin kirjattiin, että transsukupuolisen sukupuolen korjausta koskeva tieto merkitään väestörekisteriin. Mikä pakkomielle tällä järjestelmällä on ihmisten entisiä sukupuolimerkintöjä kohtaan, eivät ihmiset jätä rikospaikallekaan kuvia genitaaleistaan tai sotun loppuosia vaan sormenjälkiä.

Vuoden 2002 lopetti kastroimislain käytön transihmisten kurittamiseksi. http://www.potilasliitto.fi/laki/Kastroimislaki.htm

"Kastroimiseen voidaan asianomaisen henkilön omasta vakaasta pyynnöstä antaa lupa, jos on syytä otaksua, että hänelle hänen sukuviettinsä takia aiheutuu vaikeita sielullisia kärsimyksiä tai muita vakavia haittoja ja että vain kastroiminen niitä vähentäisi. "

Tuo "jos on syytä otaksua" tarkoittaa, että joku ulkopuolinen on otaksujana. Ulkopuolinen otaksuu, että henkilölle aiheutuu "sukuvietin" takia "vaikeita sielullisia kärsimyksiä" tai "muita haittoja". Miten ulkopuolinen voi tällaisen otaksunnan tehdä? Ei sielulliset kärsimykset näy ulospäin? "Muut haitat" sen sijaan näkyvät: raiskaukset ja tuomiot. Tässä siis sanotaan kierrellen, että hakija on seksuaalirikollinen. Ennen vuotta 2003 valtio kiristi jokaiselta transsukupuoliselta väärän tunnustuksen siitä, että tämä oli potentiaalinen seksuaalirikollinen. Sitä tämä tarkoittaa.

Michael Halila said...

Kiitos taustoituksesta. En vain lainkaan ymmärrä kommentin äärimmäisen vihamielistä sävyä.

vastarannankiiski said...

Palaan kommentoimaan tätä asiaa nyt jo jonkin ajan jälkeen, kun olit linkannut uudesta kirjoituksestasi tänne. Erokirjeessäsi Piraattipuolueelle pisti jälleen silmään termin "sukupuolenvaihtaja" käyttö - mielestäni olisi korrektia puhua esimerkiksi "sukupuoltaan korjaavista" siksikin, että käyttämäsi termi jähmettää ihmisen koko olemuksen sen sijaan että kertoisi asiasta, jonka hän on kokenut tai käynyt läpi.

Mitä tulee aikaisempaan systeemiin, niin siinäkään juridisen sukupuolen muuttaminen ei ollut mahdollista ilman kastraatiota/sterilisaatiota, ja päätöksen asiasta teki mainittu kastraatiolautakunta. Nykyisellään juridisen sukupuolen muuttamiseen tarvitaan lääkärin todistus hedelmättömyydestä, mutta ainakin transmiehille (en siis tiedä naisten tilanteesta) tämä annetaan siinä vaiheessa, kun hormonihoitoja on takana noin vuosi. Hedelmällisyyden palautuminen on täysin mahdollista jos hormonihoidot lopetetaan - toki tämä voi johtaa turhaan hoitamiseen esimerkiksi sellaisten ihmisten kohdalla, jotka eivät koe tarvitsevansa hormonihoitoja.

Juridisen sukupuolen vaihtumisen merkitseminen väestötietorekisteriin pysyvänä tietona on asia, josta olisi syytä olla huolissaan, sillä missään ei ole selkeästi määritelty, keillä se on oikeus nähdä. Väestörekisterikeskuksen tiedot ovat kuitenkin julkisia, mutta tällainen asia on arkaluontoista yksityistä tietoa. Ylipäätään erilaisten virallisten tahojen oikeudesta kontrolloida ihmisten sukupuolen ilmaisua tulisi luopua, ja seurata Argentiinan esimerkkiä siinä, että juridisen sukupuolensa voisi muuttaa ja korjaushoitoihin päästä yksinkertaisesti omasta tahdostaan.

Argentiinasta: http://www.qwoc.org/2012/06/dont-cry-for-me-argentina-gender-identity-recognition-law-raises-the-bar-for-trans-rights/

Hedelmättömyysvaatimuksesta: http://www.tulva.fi/index.php?k=15933

Michael Halila said...

Mitä tähän nimikeasiaan tulee, niin myönnän etten tunne alan termistöä. Käytin sanaa "sukupuolenvaihdos" koska katson että se on arvoneutraali, ainakin siinä mielessä että se toteaa muutoksen tapahtuneen ottamatta kantaa entisen tai uuden sukupuolen oikeuteen tai aitouteen. Jos tällainen arvoneutraalious koetaan vähätteleväksi, niin silloin on syytä käyttää jotain muuta termiä. Pidän kuitenkin syytöstä propagandistisuudesta ja rinnastusta roskalehtiin asiattomana, samoin väitettä jähmettämisestä liian pitkälle menevänä tulkintana. En tarkoita määrittää sillä henkilön koko identiteettiä. Mielestäni suomenkielisessä juridisessa puheessa vain on yleensä tapana viitata lain tai toimenpiteiden kohteena oleviin ihmisiin tällä tavalla antamatta ymmärtää että he redusoituvat tähän yhteen prosessiin.

Tavoitteeni oli käyttää yleiskielistä termiä joka on arvoneutraali ja helposti ymmärrettävä, ei muuta. Jos termi "sukupuolensa korjannut" katsotaan paremmaksi, voin vastaisuudessa käyttää sitä. Toivoisin kuitenkin että yksityisbloggaajalle, joka ei ole näihin asioihin millään tavalla erikoistunut, sallittaisiin sen verran että oletetaan huonon sanavalinnan johtuvan tietämättömyydestä eikä pahasta tahdosta

Pysyvää ja julkista rekisterimerkintää muuttuneesta virallisesta sukupuolesta tulee mielestäni selvästi vastustaa. Pidemmän päälle pitäisin tavoiteltavana ettei valtio millään tavalla pitäisi kirjaa tai noteeraisi kansalaistensa sukupuolta. Toki se vaatii mm. sukupuolitetusta asevelvollisuudesta luopumista, ja herättää käytännön kysymyksiä esimerkiksi vankilalaitoksen organisaatiosta.

Catsy said...

Vuoden 2002 lakia valmisteltaessa ei ollut laajemmalti puhetta hedelmöityshoidoista. Kaikki asiaa lobanneet transsukupuoliset olivat lapsettomia, eikä ketään saatu puhumaan asioista perheenlisäyksen kannalta. Toki jotkut olivat kiertäneet kastroimislakia tallettamalla sukusoluja. Se onnistui tuolloin. Nyt se on paradoksaalisesti paljon tiukempaa.

Tässä vanha kastroimislaki: http://www.potilasliitto.fi/laki/Kastroimislaki.htm

"asianomaisen henkilön omasta vakaasta pyynnöstä antaa lupa, jos on syytä otaksua, että hänelle hänen sukuviettinsä takia aiheutuu vaikeita sielullisia kärsimyksiä tai muita vakavia haittoja ja että vain kastroiminen niitä vähentäisi."

Tämä ei sovellu transsukupuolisiin mitenkään. Lakitekstissä "sukuvietti" tarkoittaa seksihaluja. "Jos on syytä otaksua" tarkoittaa, että kuka tahansa ulkopuolinen otaksuu. Vaikeat sielulliset kärsimykset eivät kovin helpolla näy päälle päin, tunnetusti, mutta nämä "muut vakavat haitat" ovat ilmeisiä - vankilatuomiot. Transihmiset siis pakotettiin allekirjoittamaan valheellinen tunnustus siitä, että olivat seksirikollisia.

Nyt on aika uus ja on perheellisiäkin transihmisiä ja sukusolujen tallettaminen on yleistä.